HELAAS GEEN EGGRUN IN 2018

De (nieuwe) organisatie van de EggRun moet
de geplande EggRun 2018 helaas afgelasten.
Vanwege privé omstandigheden en zeker om
reden van organisatorische en logistieke pro-
blemen is uitvoering schier onmogelijk geworden.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ontstane
situatie en zullen er alles aan doen in 2019 te
herstarten.