HELAAS GEEN EGGRUN IN 2018

De (nieuwe) organisatie van de EggRun moet
de geplande EggRun 2018 helaas afgelasten.
Vanwege privé omstandigheden en zeker om
reden van organisatorische en logistieke pro-
blemen is uitvoering schier onmogelijk geworden.
Wij hopen dat u begrip heeft voor deze ontstane
situatie en zullen er alles aan doen in 2019 te
herstarten.

Alsnog een kleine EggRun 2018!!

Ook dit jaar vind een kleine EggRun plaats met als startplaats Anjum. Adres is munebuorren 4 in Anjum. De grote EggRun is volgend jaar weer op 13 april 2019!

Download hier de poster van Anjum